Benvinguts a l’Escola d’Educació Especial Xaloc

 

Visita la nostra escola

Presentació escola Xaloc (PDF)

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA

Escola d’Educació Especial XALOC és un centre privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el titular de la qual és l´Associació Escola d’Educació Especial XALOC formada pels familiars dels alumnes i els professionals que treballem amb ells.

L’escola és una institució sense afany de lucre i està declarada d’Utilitat Pública. Fou creada l’any 1970 amb la voluntat de donar resposta a l’alumnat amb dificultats intel·lectuals.

Acull alumnat de 3 a 21 anys, majoritàriament amb discapacitat mitjana amb o sense trastorns sensorials, motors o de personalitat associats.

L´escola imparteix les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària, així com Programes de Transició a la Vida Adulta i Laboral (PFI d’hoteleria), per als alumnes majors de 16 anys.

L´escola té com a finalitat aconseguir una plena integració ciutadana i laboral, per a tal fi, imparteix una formació integral amb continguts curriculars adaptats al nivell cognitiu de l’alumnat, desenvolupant al màxim les seves potencialitats tant a nivell personal com ciutadà.

Conjuntament amb les famílies i amb la connivència de diversos agents socials es treballen aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals.

Trets d´identitat de l’escola d’educació especial Xaloc

Els trets d´identitat que defineixen l’escola es basen en els següents principis i valors educatius: escola democràtica, participativa, oberta, inclusora, coeducadora, laica i aconfessional, sostenible, innovadora i amb identitat catalana.