Aula Multisensorial

L’objectiu principal d’aquesta aula és estimular els alumnes treballant les sensacions, la percepció i la integració sensorial a través dels sentits i poder traslladar a un ambient de relaxació i benestar.

El material utilitzat l’hem dividit en diferents grups: auditiu, visual, olfactiu, tàctil i vestibular. A cada àrea s’ha especificat una sèrie de material que ve determinat per la seva qualitat sensorial preferent. El material és el mitjà per fomentar l’estimulació del nen i una eina per poder connectar amb el seu entorn i anticipar situacions, espais i ambients.

Les sessions dins d’aquesta aula són de 30 minuts i depenent de l’afectació de l’alumne es realitzen un o dos cops per setmana de forma individual o en grup.

aulaMultisensorial aulamultisensorial2