Serveis educatius

Com a escola d’educació especial, cal fer un abordatge global de l’alumne i treballar-hi des de diferents vessants (planificació centrada en la persona); per aconseguir-ho comptem amb especialistes en diferents disciplines (fisioteràpia, logopèdia, psicologia…).

Sempre complementant i aportant una visió el més àmplia possible de l’alumne per tal que creixi en benestar i dignitat, desenvolupant al màxim les seves potencialitats tant a nivell personal com ciutadà.

Conjuntament amb les famílies i amb connivència de diversos agents socials treballem aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals.