ESO

En funció del nombre d’alumnat, solem tenir una mitjana de 5 – 6 grups d’ESO normalment formats entre 6-8 alumnes cada un d’ells. Cada grup disposa d’una tutora i algunes hores d’educadora.

Segons les competències de cada alumne, s’ubica en un grup on es treballen principalment o les Habilitats Adaptatives, o en un grup on segueixen més un currículum “ordinari”. A més, dins d’aquesta etapa hi pot haver un Grup Terapèutic Funcional/Assistencial format per alumnat amb necessitats més intenses de suport.

També hi pot haver alumnes amb la modalitat d’escolaritat compartida (compartint hores del seu horari lectiu amb l’ IES).

Cada un dels grups d’ESO compta amb el suport de logopèdia i fisioteràpia que tant poden fer la intervenció a nivell individual com en petit grup, com en tot el grup classe.

eso-00

PARTICIPACIÓ ACTIVITATS CONJUNTES

 • Aules: Es barregen els grups, i cada grup està format per 6-7 alumnes pertanyents a diferents classes. Són tres sessions de taller i una sessió de posada en comú. Són grups rotatoris, i en el transcurs del curs escolar tot l’alumnat passa per les diferents aules.
 • El treball de la sexoafectivitat s’organitza també a partir de grups interclasse atenent el desenvolupament personal de cadascun .
 • Teatre: Tots els grups d’ESO duen a terme una obra de teatre que es representa a finals del primer trimestre en els locals del Centre Cívic de Ca n’Oriach
eso-01

Activitats esportives amb diferents escoles: Partit de futbol i basquet amb l’escola taller Xalest, Cross amb el CEE Bellapart i Xalest, així com la participació en torneigs organitzats per FEDERACIÓ ACELLS SPECIAL OLYMPICS

 • Setmana cultural
 • Revista Escolar
 • Sortides, teatre, excursions, colònies, càmping
 • Alguns grups d’ESO participen del coneixement i intercanvi amb una escola d’EE de França.
 • Participem dins del programa de Ciutat i escola a l’activitat Els nois i noies tenen la paraula.
eso-02

PROJECTES PEDAGÒGICS

  • Comunitats d’aprenentatge l’hora dels pares. Durant el llarg del curs els pares són convidats a participar dins l’aula en una activitat proposada per la tutora o dels propis pares com pot ser: fer alguna recepta de cuina, explicar el seu ofici, la pertinença a alguna Associació o organització, jocs de quan eren petits…
  • Coneixement i ús quotidià del servei de la Biblioteca Nord de Ca n’Oriach. Dos grups hi participen en un Club de lectura.
  • ApS dins del programa de Ciutat i Escola i a l’Auditori de la Biblioteca Nord CONTA-CONTES DE L’ESCOLA XALOC dos grups d’ESO duen a terme una dinàmica d’explicar un conte per alumnes de P5 de la ciutat.
  • Agenda XXI: Reduïm el paper d’alumini, reutilitzem i reciclem a l’escola
  • Currículum general
   • Grups flexibles on depenent del nivell d’aprenentatge que s’observi en cada cas, s’agrupen de manera més homogènia en quan a competències:
    • Llenguatge: en els quals hi participen tutores, educadores i logopedes.
    • Àmbit matemàtic amb continguts de càlcul, numeració, mesura i euro
   • Ciències Socials i Naturals (Educació sexoafectiva…)
   • Àmbit digital
   • Cultura i valors ètics (Educació en valors, assemblea…)
   • Habilitats personals (Educació emocional, recursos personals, tutories…)
   • Tecnologia
   • Educació física
   • Música
   • Dibuix
   • Específic pels grups d’Habilitats Adaptatives
    • Habilitats personals de la Vida diària: compra, cuina, rentadora, llit, planxa…
    • Habilitats socials i comunitàries: ús comunitari…
eso-03

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En franja horària de 16h. a 17h. realitzen les activitats complementàries, en les quals els especialistes i personal contractat realitzen diferents activitats:

  • Taller d’educació artística
  • Taller de música
  • Taller de jocs esportius
  • Taller d’estimulació sensorial i emocional