Programes de transició a la vida adulta

Itinerari dirigit a reforçar els continguts de l’àmbit d’autonomia personal i de les habilitats socials i comunicatives. També es treballa l’aprenentatge de tasques o manipulats amb l’objectiu de donar eines per a la inserció social i laboral en Centres Especials de Treball CET, Serveis de Teràpia Ocupacionals STO o Centres de dia.

  • Vida a la llar (Aps Rentem i planxem roba solidària)
  • Habilitats socials
  • Habilitats comunicatives
  • Cuina de supervivència
  • Coneixement del món laboral
  • Manipulats industrials
  • Jardineria i hort
  • Connecta’t amb bon rotllo
  • Formació en pràctiques en CET o STO
16-21-ptva 16-21-ptva-2