EP: Eduació primaria

Educació Primària i segons el nombre d’alumnat, s’organitza en 3 o 5 grups, formats des de 4 fins a 8 alumnes cada un d’ells. Dins d’aquesta etapa hi pot haver un Grup Terapèutic Funcional/Assistencial format per alumnat amb més necessitats de suport.

En aquesta etapa hi ha diversos alumnes amb la modalitat d’escolaritat compartida (comparteixen hores del seu horari lectiu amb l’ escola ordinària).

Cada grup disposa d’una tutora i hores d’educadora.

Es compta amb el suport de logopèdia, psicomotricitat i fisioteràpia que tant poden fer la intervenció a nivell individual, en petit grup com en tot el grup classe.

Participació activitats conjuntes

 • Aules: Cada aula està formada per 6-7 alumnes pertanyents a diferents classes. Són tres sessions de taller i una sessió de posada en comú. Són grups rotatoris, i en el transcurs del curs escolar tot l’alumnat passa per les diferents aules.
 • Teatre: El segon trimestre els grups de Primària preparen una obra de teatre. Fan dues representacions: una per les escoles on es realitzen activitats compartides, i una altra per la comunitat educativa de l’escola.
 • Natació: es fa el divendres de 10h a 10.45h a les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
  Sortides, teatre, excursions, colònies…

Projectes pedagògics

Grups flexibles: Depenent del nivell d’aprenentatge de cada alumne, es fan grups de la forma més homogènia per tal de millorar les seves competències. Tots els alumnes es distribueixen en grups flexibles.

 • Llenguatge: hi participen tutores, educadores i logopedes.
 • Matemàtiques: hi participen tutores i educadores.
 • Cors amb cor: Projecte de coral. Hi participen les escoles d’educació especial Xaloc i Bellapart, juntament amb l’escola de música A tempo i
  l’escola del Sol. Durant el curs es duen a terme diversos assaigs i al final es fa una cantata oberta al públic.
 • Els nostres horts: Projecte compartit amb l’escola Roureda. Consisteix en treballar l’hort i els seus productes amb els alumnes de les dues escoles. Es fa una sessió cada mes alterna als espais de cada centre.
 • L’hora dels pares: Comunitats d’aprenentatge. Durant el curs es conviden els pares a participar dins l’aula en una activitat proposada per la tutora o alguna activitat que aportin els propis pares, com pot ser: explicar la seva feina, fer alguna recepta culinària, alguna manualitat, etc.

Currículum

 • Llenguatge
 • Matemàtiques
 • Informàtica
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Visual i plàstica
 • Psicomotricitat
 • Música
 • Educació emocional, habilitats socials i adaptatives
 • Assemblea

Activitats complentàries

En franja horària de 16h. a 17h. realitzen les activitats complementàries, en les quals els especialistes i personal contractat realitzen diferents activitats:

 • Taller d’educació plàstica
 • Taller de música
 • Taller de jocs
 • Taller d’estimulació sensorial i emocional
ei-ep-eso-1 ei-ep-eso-2