Logopèdia

En el servei de logopèdia atenem als alumnes de totes les etapes educatives de forma individual, en petit grup o dins el grup classe.

Busquem estratègies per tal que els alumnes puguin expressar-se amb iniciativa i autonomia en el seu entorn més proper i quotidià, orientant la nostra intervenció a estimular les demandes, l’expressió de desitjos, els pensaments, els sentiments, els comentaris…

Treballem la comunicació des de la globalitat (el gest, la mirada, la rialla, el plor, l’atenció conjunta…) fins al desenvolupament del llenguatge, intervenint en els aspectes comprensius i expressius, les habilitats comunicatives… utilitzant els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, en funció de les necessitats de l’alumne. Així mateix treballem específicament la consciència fonològica, els sons i la seva articulació, el coneixement i l’ampliació de vocabulari, la construcció de frases, la pragmàtica…

La nostra tasca també engloba la intervenció en grups de lectoescriptura i en l’assessorament al menjador.
Fem un treball conjunt amb tot l’equip docent en aspectes de comunicació i llenguatge, i assessorem a les famílies per tal de facilitar i generalitzar la comunicació.

Utilitzem diferents tècniques i suports per cada alumne depenent de les seves característiques i necessitats (objectes tangibles, fotografies, pictogrames, signes manuals…) per fer-los competents a nivell comunicatiu. Així mateix, en alumnat molt concret treballem amb la metodologia PECS.

logopedia1 logopedia2