Teràpia Aquàtica

Un cop per setmana i a les instal·lacions del Club Natació Sabadell pels alumnes d’Educació Infantil, Primària i Grups Terapèutic Assistencials que es valora la seva necessitat, la fisioterapeuta juntament amb dos professionals de l’escola i monitors del club treballen a la piscina mitjançant el concepte Halliwick.

Les aportacions tècniques i metodològiques del concepte Halliwick són:

  • Treball en grup, com a forma de treball més enriquidora a nivell personal.
  • Utilització de jocs i cançons programats pel terapeuta.
  • La no utilització de material auxiliar de flotació, cosa que implica que per cada alumne/a es necessita un adult, i al mateix temps, el desenvolupament d’una sèrie de maneres d’agafar i ajudar al alumne/a a aprendre les diferents habilitats aquàtiques.
  • Inici precoç, que permet dotar al alumne/a d’un recurs de supervivència en cas de caiguda accidental a l’aigua.A partir de les característiques i necessitats individuals de cada alumne/a s’enfoca un programa individualitzat que pot variar segons l’evolució durant el curs.
aquatica-01

PROGRAMA DE FAMILIARITZACIÓ AL MEDI

Atenem i respectem especialment les pors inicials, les dificultats del alumne/a i de l’acompanyant i sobretot procurant establir una dinàmica de manera que el s’ho passi bé. Això garanteix l’èxit de l’activitat en un futur, encara que inicialment els progressos siguin lents. És important respectar el ritme amb què cada persona afronta les seves dificultats, fent-li entendre que no el forçarem i que estem allà per ajudar-lo.

PROGRAMA D’AUTONOMIA AL MEDI AQUÀTIC

Assolir la flotació, la respiració i el desplaçament autònom a l’aigua i en la mesura que sigui possible, l’autonomia en les entrades i sortides a l’aigua i en els vestuaris.

PROGRAMA TERAPÈUTIC INDIVIDUALITZAT

Molt sovint el treball de les habilitats aquàtiques simples ja és una veritable teràpia, donades les característiques dels alumnes que atenem, en els quals és freqüent la feblesa muscular, espasticitat, dificultats d’equilibri estàtic i dinàmic, dificultats de coordinació voluntària dels moviments, dificultats de control selectiu, desequilibris musculars, etc.

Aquest treball ens permet introduir altres exercicis terapèutics específics complementaris al tractament de fisioteràpia que l’alumne/a ja realitza. Des d’aquest punt de vista aprofitem les característiques de l’aigua per a la potenciació selectiva d’alguns grups musculars, per fer estiraments, reforçar especialment la musculatura respiratòria, etc.

aquatica-02