Bloc tecnologia

APS RECICLATGE DE CINTES DE VÍDEO AMB LA COL·LABORACIÓ DE: PRODIS (Terrassa)  

9 de maig del 2022

Realitzem un APS amb la col·laboració del centre especial de treball PRODIS. Entitat que gestiona la deixalleria de Terrassa i ens cedeix material (Cintes de vídeo) per poder treballar amb els alumnes de Transició a la Vida Adulta i Curs Pont, fent el reciclatge de les cintes de vídeo.
Un cop reciclades tornades a la deixalleria amb els materials classificats.
Aquesta col·laboració la duem a terme des de fa ja 12 anys!!!!