Administració

Taula de la junta directiva
Junta Directiva
President Elena Conesa Lacueva
Vice-president Marcelo Oscar Arias Sorbazo
Tresorer Olga Llobet Oliva
Secretària Irene Llobet Salas
Vocals (mínm 3 màxim 8) Francesc Arbós Torrella
Mònica Maya Gonzàlez
Anna Margalef Martínez
Cristina Carretero García
Silvia Virgili Renau
Laura Mañez Brey
Montserrat Rodriguez Costa
Engracia Roldan Zambrana

Altres documents de l’Administració d’interès: