Psicomotricitat

La psicomotricitat és una disciplina educativa, preventiva i terapèutica que actua sobre la totalitat de la persona a través de sensacions, moviments i jocs, i la seva posterior representació, amb la finalitat de que el subjecte estableixi una relació positiva amb ell mateix, amb els objectes, amb l’espai i amb els altres.

El cos i el moviment són els continguts essencials i específics de la psicomotricitat i contribueixen al desenvolupament integral de l’individu en totes les seves dimensions: motriu, cognitiva, social i afectiva.

A la sala de psicomotricitat els nens i nenes aprenen tot jugant i posant el seu cos en moviment, interactuant amb els materials proposats i gaudint d’aquestes estones de creixement. Jugar els ajuda a comprendre el món que els envolta per anar adquirint autonomia i seguretat, i obrir pas a la comunicació i a les relacions de plaer amb ell mateix i amb els altres.

psicomotricitat-1 psicomotricitat-2