Fisioteràpia

La fisioterapeuta forma part de l’equip multidisciplinar que atén a l’alumne durant la jornada escolar. A partir de les característiques i necessitats individuals de cada alumne/a es realitzen les sessions de forma individual per augmentar les seves capacitats motrius, i en el cas que això no sigui possible a causa del trastorn, les sessions s’enfoquen a millorar la qualitat de vida i a evitar un empitjorament de la motricitat.

Objectius

  • Afavorir el desenvolupament psicomotriu global.
  • Evitar i/o reduir retraccions i deformitats, mobilitzant i millorant el control postural. Si és necessari es confecciona amb guix seients i bipedestadors i s’habilita el mobiliari escolar.
  • Exercicis per preparar i/o facilitar el desplaçament promovent l’ús del caminador o cadira de rodes i d’aquesta manera aconseguir el màxim d’autonomia.
  • Donar funcionalitat al moviment voluntari existent per aconseguir el màxim grau d’autonomia i practicar estratègies per a realitzar activitats de la vida diària.
  • Assessorar i orientar als pares, respecte a l’adquisició de materials, cadires i ajudes tècniques, segons les necessitats de cada alumne.
  • Actuar coordinadament amb tots els professionals relacionats amb l’alumne i amb la família.
  • Coordinar l’aula multisensorial.

Què fem?

A partir d’una valoració inicial marquem les pautes d’intervenció amb cadascun dels alumnes que ho necessiten.

Reeducació motriu

A través del joc s’utilitzen diferents tècniques de fisioteràpia per ajudar al nen a assolir, mantenir i millorar el desenvolupament motor (sedestació, gateig, bipedestació, deambulació…) Es donen pautes als professionals de l’escola i a la família per poder realitzar-los durant tot el dia de la forma més adient.

Control postural

Es donen pautes individualitzades de control postural per evitar deformitats articulars que poden anar apareixent al llarg del temps. Adaptem el mobiliari escolar i/o utilitzem ajudes tècniques específiques per a cada alumne que ho necessiti.

Teràpia manual

Depenent de les característiques de cada alumne realitzem mobilitzacions articulars, estiraments, massatges i diferents exercicis per millorar la força muscular i evitar i reduir les retraccions articulars i musculars.

Exercicis de coordinació i equilibri

La coordinació i l’equilibri estan presents en totes les habilitats motrius bàsiques i són fonamentals per al desenvolupament de la motricitat.

Els alumnes amb més dificultats realitzen de forma individual o en grup activitats per millorar l’equilibri i la coordinació. És a través de la pràctica d’aquestes habilitats quan l’alumne aconsegueix una millora de la capacitat de control del moviment.

Fisioteràpia respiratória

Amb l’objectiu de millorar la salut i qualitat de vida dels nostres alumnes utilitzem diferents tècniques de fisioteràpia respiratòria per prevenir o millorar els problemes respiratoris.

FISIOTERAPIA