Educació física

Entenem l’esport com a factor d’integració social amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant diferents propostes de jocs esportius, millorar les qualitats motrius, destreses i habilitats de l’alumne. Busquem apropar l’alumne a activitats esportives que el portin a adquirir hàbits de pràctica esportiva saludable que l’ajudin en el seu desenvolupament motriu i en la seva autoestima.

Objectius principals:

  1. Conèixer i acceptar el propi cos i les seves possibilitats de moviment. Exercitar les habilitats motrius i coordinatives.
  2. Assolir un domini corporal i postural harmònic o el més normalitzat possible.
  3. Accedir al comportament social mitjançant la participació solidària, responsabilitat i respecte als altres. Acceptar i respectar la diversitat física.
  4. Experimentar l’activitat física i l’esport com a objectes de plaer i recreació.
  5. Aprendre a valorar les repercussions de l’activitat física en la salut (beneficis i perjudicis).
  6. Respectar les normes esportives. Aplicar i respectar les regles fonamentals dels esports i jocs que es practiquin.
  7. Tenir esforç en la superació de dificultats en les activitats físiques.
  8. Respectar i tenir cura de l’entorn, instal·lacions i material.

Es realitzen diferents activitats fora de l’escola i conjuntament amb altres centres de la ciutat: sessions d’aiguagim a les instal·lacions del C.N.Sabadell, jornada d’equitació adaptada, jornada de vela adaptada, Cross Inter-escolar amb Bellapart i Xalest … i des del curs 15-16 com a centre federat a la Federació d’esport per a discapacitats psíquics ACELL, participem en les Jornades esportives de futbol, bàsquet i atletisme.

educaciofisica2 educaciofisica1