Premis 2009 

PREMIS SOCIALS I CULTURALS UNNIM

Facilitacions per entendre millor el nostre entorn.


PREMIS ALVENT DE NARRATIVA BREU

FINALISTES Les aventures del pèsol viatger