EI: Eduació infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

En funció del nombre d’alumnat, solem tenir 1 o 2 grups d’EI normalment formats per 4 o 5 alumnes cada un d’ells, amb unes necessitats individuals molt diferenciades.
Cada grup disposa d’una tutora i hores d’educadora.

Compten amb el suport de logopèdia, psicomotricitat i fisioteràpia que tant poden fer la intervenció a nivell individual com en petit grup com en tot el grup classe.

infantil

 

PARTICIPACIÓ ACTIVITATS CONJUNTES AMB ELS GRUPS DE PRIMÀRIA

 • Aules: Cada grup està format per 6-7 alumnes de cada classe. Són tres sessions de taller i una sessió de posada en comú. Són grups rotatoris. Es fa els dilluns a la tarda de 14.30 a 16h.
 • Teatre: Conjuntament amb els grups de Primària i es realitza el segon trimestre en dues actuacions: una per les escoles on es realitzen activitats compartides, i l’altra pels pares de l’escola.
 • Natació: es fa el divendres de 10 a 10.45h a les instal·lacions del Club Natació Sabadell
 • Colònies: es valora cada curs la participació o no en aquestes.
 • Sortides, teatre, excursions…
infantil-2

PROJECTES PEDAGÒGICS

 • El nostre hort: Consisteix en treballar l’hort i els seus productes. Es va a l’hort de l’escola un cop al mes per observar, plantar, collir i regar
 • Comunitats d’aprenentatge L’hora dels pares. Durant el llarg del curs els pares són convidats a participar dins l’aula en una activitat proposada per la tutora o alguna activitat que aportin els propis pares, com pot ser: fer alguna recepta de cuina, manualitats, psicomotricitat, aula mutisensorial,etc.
 • Projecte Roureda: Participar amb l’escola ordinària del barri de totes les possibilitats que ens ofereix: espais, racons, pati, visites, excursions…
 • Currículum:
  • Descoberta d’un mateix, educació emocional
  • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Hàbits d’autonomia, d’ordre, d’higiene, d’atenció i de convivència
  • Llenguatges: verbal, matemàtic, musical i plàstic
  • Psicomotricitat
infantil-3

ADEQUACIONS CURRICULARS A RESSALTAR

Degut a les dificultats de llenguatge que presenten la majoria d’alumnat, s’utilitzen sistemes alternatius i augmentatius de llenguatge, molts d’ells amb metodologia PECS i/o amb l’acompanyament de llenguatge de signes per tal d’afavorir la comunicació i la comprensió.

Els objectius principals són:

 • demanar ajuda
 • demanar objectes
 • fer demandes d’accions amb el verb “vull”
 • expressar desitjos (anar a casa, anar al pati…) utilitzant la perífrasisverbals “vull anar”.
  Des del començament es planifica la generalització a diferents contextos i amb diferents agents.

  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  En horari de 4 a 5h. realitzen les activitats complementàries, en les quals els especialistes i personal contractat realitzen diferents activitats:

 • La caixa màgica
 • Taller de Música
 • Taller d’Estimulació multisensorial