Normativa

HORARIS ESCOLA

Taula amb els horaris de l’escola
Horaris Entrada matí Sortida matí Entrada tarda Sortida tarda
Infantil/Primaria 9:00h 12:30h 14:30h 17:00h
Etapa 16-21 9:00h 13:30h 15:30h 17:00h

– La porta s’obrirà a partir de les 8:55 al matí, les 14:25 a la tarda i les 15:25 per a l’Etapa 16-21.

– Agrairíem respecteu al màxim els horaris.

– En cas que el vostre fill/filla no pugui assistir a l’escola per motius de malaltia, visita al metge… es prega aviseu el més aviat possible.

– Sempre que el vostre fill/filla hagi de sortir de l’escola en horari escolar ha de portar l’autorització familiar per escrit, o els pares telefonar prèviament a l’escola.

– Els mestres i altre personal de l’equip, us atendran sempre que ho desitgeu en els dies i hores prèviament concertades dins de l’horari escolar.

MENJADOR

– Si alguna vegada cal que el vostre fill/filla es quedi a dinar, cal avisar abans de les 10h. per telèfon, o amb una nota escrita i abonar el dinar.

– En el cas que hagi d’anar al metge o a altres llocs, cal dir a secretaria si tornarà. Se li donarà el servei de menjador dintre d’aquests horaris:

– Infantil, Primària i Secundària fins a les 14:15h

– Etapa 16-21 fins a les 15:15 h.

– Cal que tothom mengi o, almenys tasti de tot (encara que sigui petites quantitats). Únicament en casos d’intolerància, al·lèrgia mèdica, o règims es substituirà l’aliment per un altre; en aquests casos, és obligatori portar l’informe i la pauta de l’especialista. No és permès que els consumeixin aliments aliens al servei.

– Cal portar a començament de cada trimestre un paquet de 100 tovallons de paper.

– Per tal de realitzar la higiene bucal cal portar un got, raspall i pasta de dents dins d’una bossa de roba (tipus berenar), tot amb el nom marcat

– Infantil Portar a començament de setmana una bossa amb 5 pitets.

SALUT

– Els vostres fills no poden venir malalts a l’escola: si està malalt (febre, vòmits, descomposició) s’ha de quedar a casa, pel seu propi benestar.

– Si pren medicació, cal que estigui dins la caixa corresponent i amb la dosi apuntada.

Si té malalties infeccioses, contagioses (conjuntivitis, varicel·la, grip…) o paràsits (polls i/o llèmenes) s’ha de quedar a casa, per realitzar el tractament adequat i evitar el contagi.

– No podem administrar cap tipus de medicament esporàdic (antibiòtic, mucolític…) sense l’autorització expressa i la recepta del metge.

– En cas que el vostre fill/filla es posi malalt a l’escola, us avisarem perquè el vingueu a buscar el més aviat possible, mentre esperem, se li administrarà paracetamol, sempre i quan s’hagi signat l’autorització, i tingui febre igual o superior a 38ºC.

– És necessari que ens faciliteu els informes o diagnòstics tan mèdics com psicològics per tal de mantenir actualitzat el seu historial.

– Cal avisar de qualsevol canvi en la dosi o en la medicació del vostre fill/filla, encara que el canvi sigui fora d’horari escolar.

ORGANITZACIÓ

– Com a prevenció per possibles incidències, és imprescindible tenir actualitzades les dades familiars (telèfon, mòbil, adreça…)

– Preguem demaneu els informes per metges, terapeutes, psicòlegs… almenys amb una setmana d’antelació.

– Considerem molt important i imprescindible l’assistència a totes les reunions, conferències i assemblees que l’escola convoca, ja que de l’estreta col·laboració entre pares i l’equip de l’escola, en depèn la bona marxa d’aquesta i el desenvolupament del vostre fill/filla.

– Cal que totes les peces de roba que es pengin vagin amb una beta cosida (xandall, abric, bates…)

– Tot el material i la roba han de portar el nom i cognom, per tal de no perdre’ls.

– Sempre que el mestre demani algun material necessari per les activitats escolars, cal portar-lo el més aviat possible.

– La finalitat de la paradeta que realitzen els nois de l’Etapa 16-21, és la manipulació i elaboració per ells mateixos dels productes, i no tant la recaptació de diners; per tant, no es vendrà res que no sigui elaborat pels propis alumnes.

EXCURSIONS

– Les excursions, visites… són considerades per l’escola com activitats escolars, i per tant d’obligatòria assistència sense opció d’escollir, però en casos excepcionals l’escola es reserva el dret a decidir l’assistència o no d’algun alumne/a.

GTA-1, Infantil i Primària És recomanable portar a totes les sortides i excursions el xandall de l’escola.

– Per criteris mediambientals és recomanable dur cantimplora amb el nom.

NATACIÓ o EDUCACIÓ FÍSICA

– L’assistència al curset de natació o a educació física és obligatòria. En el cas que per indicació mèdica no hi pugui assistir el vostre fill/filla, cal que porti el justificant.

– En cas de tenir malalties infeccioses (mucositats, fongs, polls, conjuntivitis…), ha de portar el certificat mèdic que justifiqui que no són contagiosos; en cas de no portar-lo ens veurem en l’obligació de no deixar-lo assistir a l’activitat.

ÚS I RESPONSABILITAT

– En horari escolar NO es pot utilitzar el mòbil, en cas que ho faci, se li requisarà fins l’hora de plegar.

– L’escola no es fa responsable dels objectes que es portin de casa i que no s’hagin demanat (mp3, consoles, càmeres…)

– L’assegurança de l’escola no cobreix el trencament de tablets ni ulleres. Així doncs, us aconsellem en contracteu una.

foto-normativa