Administració

Taula de la junta directiva
Junta Directiva
President Xavier Nadal Puig
Vice-president Marcelo Oscar Arias Sorbazo
Tresorer Marta Bofill Langa
Secretària Maria Torrecilla Soto
Vocals (mínm 3 màxim 8) Francesc Arbós Torrella
Mònica Maya Gonzàlez
Elena Conesa Lacueva
Cristina Carretero García
Silvia Virgili Renau
Laura Mañez Brey
Montserrat Rodriguez Costa
Olga Llobet Oliva

Altres documents de l’Administració d’interès: