Administració

Taula de la junta directiva
Junta Directiva
President Xavier Nadal Puig
Vice-president Marcelo Oscar Arias Sorbazo
Tresorer Josep Domenec Salas Rosell
Secretària Maria Torrecilla Soto
Vocals (mínm 3 màxim 8) Francesc Arbós Torrella
Mònica Maya Gonzàlez
Marta Bofill Langa
Cristina Carretero García
Silvia Simó Pujol
Laura Mañez Brey
Montserrat Trallero Casañas
Sílvia Velasco López

Altres documents de l’Administració d’interès: